Multidisciplinaire ondersteuning voor startups

Het versterken van de financiële, juridische en bestuurlijke kant van uw startup komt niet alleen u ten goede, maar maakt het ook aantrekkelijker voor potentiële investeerders en partners.

Eerste intake zonder kosten

Transparante kosten

In aanmerking komend voor subsidies

Fondsenwerving
van A tot Z

Businessplan, waardering, pitch

Financieringsmix
(schuld vs. eigen vermogen)

Investeerders werven

Onderhandeling (Term sheet)

Aandeelhoudersovereenkomst

Deal sluiten

Exit
A tot Z

Businessplan, waardering, investeringsmemo, procesbrief, data room

Kopers aantrekken
Onderhandeling (intentieverklaring)

Aandeelkoopovereenkomst

Deal sluiten

À la
carte

Financiën

Business plan
Waardering
Rapportering

Juridisch en governance

Aandeelhoudersovereenkomst

Aandelenoptieplan

Hoe wij werken

All-in service (met succesvergoeding)

Wij ondersteunen u gedurende het gehele proces van fondsenwerving of verkoop. Wij blijven uw partner tot het einde en zullen onze pen pas neerleggen nadat de overeenkomst bij de notaris is ondertekend.

Pakketten op maat voor uw specifieke behoeften

Wij ondersteunen u waar u ons nodig heeft. Financiële planning, waardering, aandelenoptieplannen, onderhandeling, aandeelhoudersovereenkomst, aandelentransactieovereenkomst, reporting, etc.

Onze expertise

Wij zijn gespecialiseerd in startups en scale-ups met een unieke multidisciplinaire aanpak.

 

Financiën

Wij hebben bijna 200 startups ondersteund in hun financiële planning en waardering.

Fondsenwerving

Als wij instemmen om u te begeleiden bij uw fondsenwerving van A tot Z, betekent dit dat we echt geloven in uw project en er alles aan zullen doen om het succesvol te maken.

Juridisch

Geen sjablonen bij Dups; we beginnen met een leeg blad en passen onze juridische documenten aan naar uw specifieke behoeften en aandeelhoudersstructuur.

Onderhandelingen

Ervaring is cruciaal om te weten wat te onderhandelen, wat niet te onderhandelen, wat standaard is en wat niet. Met 30 jaar ervaring achter ons kunt u vol vertrouwen zijn.

 

Mis geen nieuws, ontvang het direct in je inbox.